Pozrite si nové školské rebríčky a ohodnoťte školu vašich detí

Autor: INEKO | 31.3.2020 o 10:53 | Karma článku: 7,22 | Prečítané:  3001x

V aktuálnych školských rebríčkoch vedú vo svojich kategóriách ZŠ na Krosnianskej ul. v Košiciach, SPŠ elektrotechnická v Prešove na Plzenskej ul. a bratislavské Gymnázium Jura Hronca.

Ak hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností, alebo máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov, mohla by vás zaujímať aktualizácia nášho portálu základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) skoly.ineko.sk, v rámci ktorej sme doplnili najnovšie údaje o:

 • uplatnení absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),
 • mimoriadnych výsledkoch žiakov (umiestnenia v súťažiach),
 • pridanej hodnote (PH) v predmete slovenský jazyk,
 • výsledkoch Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) na školách,
 • počtoch učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú digitálne technológie,
 • podieli absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR,
 • finančných zdrojoch škôl v prepočte na jedného žiaka,
 • zapojení škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

Vďaka doplneniu vyššie uvedených údajov sme skompletizovali množinu ukazovateľov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za šk. rok 2018/19. Hodnotenie sme priradili všetkým školám, ktoré majú dostatočnú vzorku žiakov. Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách, a na jeho základe vznikajú aj rebríčky ZŠ a SŠ, ktoré si môžu návštevníci v detailnom členení prezerať na školskom portáli skoly.ineko.sk.

Na portáli zbierame dostupné údaje o ZŠ a SŠ v SR a snažíme sa ich užívateľsky prívetivou formou prezentovať návštevníkom portálu. Navyše, riaditelia škôl majú možnosť doplniť na profil svojej školy na portáli ľubovoľné informácie o úspechoch či výhodách ich školy, stačí, ak stručný text pošlú na adresu skoly@ineko.sk.

Hlavné novinky na portáli

Prvou novinkou na portáli je zverejnenie údajov o tom, ktoré školy aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovania, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.

Druhou novinkou je doplnenie údajov o zisteniach ŠŠI pri dohľade vykonávanom počas celoštátnych testovaní a maturít. Po novom sme začali uvádzať odhalené nedostatky, ktoré mohli (neférovo) ovplyvniť výsledky škôl.

Ďalšou podstatnou zmenou je, že odteraz môžu návštevníci portálu hodnotiť školy komplexnejším spôsobom – novinkou je možnosť hodnotiť nielen celú školu, ale zvlášť štyri rôzne aspekty škôl:

 • kvalitu pedagógov (ich odborné znalosti a motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva),
 • prístup pedagógov (spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní)
 • stav a vybavenie školy (stav budov, tried, odborných miestností / dielní, používané digitálne technológie)
 • prostredie školy a klíma (pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít)

V súvislosti s touto úpravou pozývame rodičov, študentov a užívateľov portálu, aby sa do hodnotenia zapojili a pomohli vytvoriť čo najlepšie hodnotenie práve tých aspektov škôl, ktoré v súčasnosti nie je možné až tak dobre opísať merateľnými (číselnými) ukazovateľmi zbieranými a prezentovanými na portáli.

Spôsob hodnotenia jednotlivých oblastí pritom ostáva totožný so spôsobom hodnotenia, ktorý sme dosiaľ využívali za celú školu – ide teda o využitie jednoduchej škály 1 až 5 hviezdičiek, pričom samotné hodnotenie sa realizuje priamo v profiloch jednotlivých škôl.

Výsledky

Po aktualizácii rebríčkov obhájila medzi ZŠ na celoslovenskej úrovni vedúcu pozíciu Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur.

Medzi SOŠ došlo k zmene poradia na predných miestach, na prvé miesto sa dostala SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na druhé miesto postúpila Stredná zdravotnícka škola na Farskej ul. v Nitre a na tretie miesto sa dostala SPŠ elektrotechnická sídliaca na Zochovej ul. v Bratislave.

Napokon, tentokrát sme nezaznamenali zmenu poradia pri gymnáziách. Prvé miesto obhájilo Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave. Druhé miesto patrí Gymnáziu sídliacemu na Poštovej 9 v Košiciach a tretia je Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave.

Výber najzaujímavejších výsledkov vám prinášame v tomto blogu vo forme prehľadných rebríčkov 10 škôl s najlepšími výsledkami žiakov v SR, a to zvlášť za každý typ školy (ZŠ, SOŠ, gymnáziá) – viď tabuľky 1 až 3.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť tu: www.ineko.sk/file_download/1452. Pre kompletné výsledky vrátane výsledkov ostatných škôl navštívte náš portál skoly.ineko.sk.

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto blogu ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

Tab. 1 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy

Tab. 2 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ

Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá

Metodická vysvetlivka: Týmto spôsobom sme hodnotili školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov resp. absolventov počas každého z uplynulých 4 rokov. Hodnotenie odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom v prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %). Pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %. Pri gymnáziách berieme do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %. Pri všetkých školách pritom berieme do úvahy údaje za posledné dostupné 4 školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu). Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

 

Matej Tunega

Analytik INEKO

 

Portál a tento výstup sú súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.

Portál prevádzkujeme  aj vďaka finančnej pomoci od spoločnosti PosAm, spol. s r.o..

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Bratislavský Aupark mení majiteľa. Cena prekoná všetky rekordy

Realitný obchod desaťročia je pred finalizáciou.

Žiga je pripravený vypovedať. Bödörovi som peniaze nedával, tvrdí

Či sa stretol so Slobodníkom, nechcel povedať.


Už ste čítali?