Porovnajte si nemocnice podľa ukazovateľov kvality a efektívnosti

Autor: INEKO | 28.11.2014 o 10:00 | (upravené 20.1.2015 o 12:23) Karma článku: 7,71 | Prečítané:  3666x

INEKO spúšťa do testovacej prevádzky internetový portál porovnávajúci nemocnice podľa ukazovateľov kvality a efektívnosti. Portál, ktorý možno nájsť na adrese http://nemocnice.ineko.sk, obsahuje údaje za viac ako 60 ukazovateľov pre vyše 150 lôžkových zariadení na Slovensku, a to aj na úrovni jednotlivých oddelení resp. odborností.

Portál umožňuje zoradiť zariadenia v rámci porovnateľných kategórií do rebríčkov podľa zvolených indikátorov. Návštevník si tiež môže prezerať profily jednotlivých zariadení a ich odborností a priamo porovnávať vývoj indikátorov v čase alebo s priemerom za porovnateľnú kategóriu zariadení. Okrem iného v ňom nájdete tieto informácie:

 • Na základe dotazníkov zbieraných zdravotnými poisťovňami sú pacienti najspokojnejší so starostlivosťou v Mammacentre sv. Agáty ProCare, a.s., Banská Bystrica či v bratislavskej Clinica orthopedica. Najmenej spokojní sú v niektorých regionálnych nemocniciach ako napríklad Nemocnica Zvolen, a.s., prevádzka Nemocnica Krupina alebo Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička. Rozdiely v spokojnosti však nie sú výrazné. Kým najlepšie nemocnice pacienti známkujú zväčša jednotkou (ako v škole, na stupnici 1 až 5), najhoršie dostávajú zväčša dvojku. Celkovo pozitívne hodnotenie môže súvisieť aj s nízkymi očakávaniami pacientov.
 • Na implantáciu bedrového kĺbu čakajú poistenci Dôvery najkratšie vo Fakultnej nemocnici Trnava (v priemere 84 dní), najdlhšie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica, a.s. (625 dní). Poisťovne Union a VšZP údaje o čakacích dobách zatiaľ neposkytli.
 • Medzi zariadeniami sú aj v rámci porovnateľných kategórií veľké rozdiely v tzv. štátnych indikátoroch kvality (definovaných zákonom o zdravotných poisťovniach a príslušnými nariadeniami vlády), ako je napríklad úmrtnosť, či rehospitalizovanosť do 30 dní od prepustenia z nemocnice. Uvedené indikátory však nezohľadňujú rozdiely v zdravotnom stave pacientov pri vstupe do nemocnice a ich definícia nie je vždy jednoznačná. Preto z porovnania podľa týchto indikátorov nateraz nemožno vyvodiť silné závery o kvalite jednotlivých nemocníc.
 • Pri výskyte nozokomiálnych nákaz a preležanín nemocnice uvádzajú nereálne nízke údaje, často blízke nule. Aj špičkové nemocnice v zahraničí pritom uvádzajú podstatne vyšší výskyt. Je preto možné, že nemocnice s vyšším vykázaným výskytom len poctivejšie sledujú štatistiky a vyššie hodnoty teda nemusia súvisieť s kvalitou poskytovanej starostlivosti.
 • Najtransparentnejšou nemocnicou je Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš, vysokú transparentnosť majú aj viaceré súkromné kúpele. Najmenej transparentným je DOM Božieho milosrdenstva, n.o., Banská Bystrica, ale napríklad aj Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša v Galante.
 • Najvyšší dlh má Univerzitná nemocnica Bratislava (88,5 mil. eur ku koncu 2013), najvyšší dlh na lôžko má Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (takmer 56-tisíc eur ku koncu 2013). Dlhy oboch zariadení prudko rastú, keď už presiahli úroveň z roku 2010 pred zatiaľ posledným oddlžením.
 • Najmenej sa súťaží v obstarávaniach Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec n.o. (v priemere jedna ponuka na tender za posledných 5 rokov), najviac v obstarávaniach Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok (priemer takmer 5 ponúk na tender).
 • Najviac podnetov od pacientov v pomere k počtu lôžok riešili v Nemocničnej a.s., nemocnica Malacky (za posledných 5 rokov spolu 43 sťažností na 111 lôžok, pričom 30 % podnetov bolo opodstatnených).

Pri získavaní dát pre zostavenie portálu sme spolupracovali najmä s poisťovňami Dôvera a Union. V prípade povinných osôb sme využívali zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) nám v apríli 2013 poskytla požadované informácie o povinne sledovaných indikátoroch kvality, a to až do roku 2011. Neskôr už novšie údaje odmietla poskytnúť s odkazom na vlastný portál, kde však informácie zverejňuje v len málo detailnej štruktúre, ktorá nie je vhodná pre naše porovnanie, keďže napríklad neobsahuje číselné vyjadrenie indikátorov. Zamietnutie žiadostí o informácie VšZP tiež odôvodňovala tým, že sa na ňu vzťahuje výnimka zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Naše odvolania boli riaditeľom VšZP Marcelom Foraiom zamietnuté.

Ďalšími zdrojmi údajov boli samosprávne kraje, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo zdravotníctva a v prípade zoznamov najlepších lekárov a sestier aj vydavateľ Hospodárskych novín a.s. Ecopress. Národné centrum zdravotníckych informácií nám údaje neposkytlo s odôvodnením, že tak nemôže urobiť bez súhlasu štatistickej jednotky, teda jednotlivých zariadení.

Odporúčania pre zdokonalenie hodnotenia:

 • Pre VšZP: Zverejňovať dáta (pri pomerových ukazovateľoch čitateľ aj menovateľ) o plnení zákonných indikátorov kvality na úrovni zariadení aj odborností v počítačom spracovateľnej forme. Doplnenie novších a podrobnejších dát od VšZP k dátam súkromných poisťovní by významne zlepšilo vzorku pri vyčísľovaní indikátorov a teda aj ich výpovednú hodnotu.
 • Pre vládu a ministerstvo zdravotníctva:
  • Jednoznačne definovať zákonné indikátory kvality tak, aby pri zbere údajov nedochádzalo k rôznym interpretáciám, čo dnes môže znižovať ich výpovednú hodnotu.
  • V spolupráci s poisťovňami zabezpečiť spätnú kontrolu vykázaných dát tak, aby sa minimalizoval výskyt nepravdivých a chybných údajov.
  • Spracovať metodiku pre tzv. rizikové váženie indikátorov kvality, t.j. zohľadnenie rozdielov v zdravotnom stave pacientov pri vstupe do nemocnice a následne aj prepočítať indikátory podľa tejto metodiky a výstupy zverejniť.
  • Rozšíriť povinne sledované indikátory kvality s využitím najlepších zahraničných skúseností napríklad Národného referenčného centra v ČR alebo Agency for Healthcare Research and Quality (AHQR) v Minnesote.
 • Pre vládu, parlament a ministerstvo zdravotníctva: Preskúmať možnosti legislatívnych a iných zmien (zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o štátnej štatistike), ktoré by zabezpečili povinnosť VšZP aj Národného centra zdravotníckych informácií poskytovať verejnosti informácie potrebné na hodnotenie kvality nemocníc.

V testovacej prevádzke portálu uvítame konštruktívne podnety od verejnosti i doplňujúce dáta priamo od poskytovateľov na základe dotazníka, ktorý im v týchto dňoch posielame. Predpokladáme, že testovacia prevádzka bude trvať niekoľko mesiacov. Počas tejto doby budeme zapracovávať pripomienky a odstraňovať prípadné chyby.

Poskytovaním objektívnych údajov chceme pritiahnuť pozornosť verejnosti k diskusii o kvalite a efektívnosti zdravotníckych zariadení. Pokiaľ majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť a vytvoriť aj účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb. Myslíme si preto, že projektom pomôžeme jednak pacientom a ich príbuzným, ale aj samotným zdravotníckym zariadeniam.

Upozorňujeme, že údaje v tejto fáze projektu komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe nateraz dostupných údajov. Tieto – najmä indikátory kvality – nezohľadňujú rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú (napr. zdravotný stav, diagnózy), a preto bez tzv. rizikového váženia (teda zohľadnenia stavu pacienta pri vstupe) nie sú vždy priamo porovnateľné medzi rôznymi zariadeniami. Niektoré údaje môžu byť ovplyvnené malou početnosťou vzorky a nemusia tak verne vystihovať realitu v danom zariadení.

INEKO bude portál ďalej rozvíjať a aktualizovať o nové údaje. Cieľom je tiež vytvoriť metodiku hodnotenia kvality jednotlivých zariadení, ktorá by integrovala kľúčové indikátory.

Peter Goliaš

riaditeľ INEKO

Portál http://nemocnice.ineko.sk je projektom inštitútu INEKO a vznikol v spolupráci s Transparency International Slovensko, ktorá je okrem iného autorom rebríčka transparentnosti zdravotníckych zariadení. Projekt sme mohli realizovať najmä vďaka finančnej podpore Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis ako aj vďaka grantom viacerých firiem uvedených na portáli. Partnermi projektu, ktorí nám poskytli prevažnú časť dát, sú zdravotné poisťovne Dôvera a Union.

 

 

 

Príloha: Rebríčky zariadení podľa vybraných indikátorov

Tabuľka 1: Spokojnosť pacientov (priemer za 2010 až 2013; len pre zariadenia s počtom dotazníkov nad 20; známkovanie ako v škole na škále 1 až 5)

Názov zariadenia

Priemerná známka

Počet dotazníkov

Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s., Banská Bystrica

1,08

65

sport & endo clinic s.r.o., Clinica orthopedica, Bratislava

1,10

26

ORL Humenné, s.r.o., Špecializovaná nemocnica v odbore ORL

1,16

77

Rieka, s.r.o., Šútovo

1,20

36

Kardiocentrum Nitra s.r.o

1,21

122

...

...

...

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš

1,84

92

Nemocnica s poliklinikou Myjava

1,87

215

Pro Vitae, n. o., všeobecná nemocnica Gelnica

1,88

34

Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička

1,89

27

Nemocnica Zvolen a.s., prevádzka Nemocnica Krupina

1,95 1,89

223 254

Zdroj: Zdravotné poisťovne Dôvera, a.s. a Union, a.s.

Tabuľka 2: Čakacie lehoty na implantáciu bedrového kĺbu (priemer za 2013)

Názov zariadenia

Priemerný počet dní

Počet pacientov

Fakultná nemocnica Trnava

84

14

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

92

18

Nemocnica Poprad, a.s.

93

51

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

94

229

Železničná nemocnica s poliklinikou Košice

129

113

...

...

...

Univerzitná nemocnica Martin

379

289

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

404

310

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

458

379

Fakultná nemocnica Trenčín

561

74

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

625

26

Zdroj: Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.

Poznámky: Rozdiely môžu súvisieť s rôznou organizáciou práce aj s odlišným dopytom pacientov. Podľa analýzy HPI bola priemerná čakacia doba na TEP bedrového kĺbu v roku 2013 pre poistencov Dôvery 283 dní, pre poistencov Unionu 273 dní a pre poistencov VšZP 341 dní. 

Tabuľka 3: Index transparentnosti (2013; vyššia hodnota znamená vyššiu transparentnosť)

Názov zariadenia

Index

Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

64,4 %

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

63,8 %

Kúpele Nový Smokovec, a.s.

63,0 %

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

62,0 %

Kúpele Bojnice, a.s.

61,6 %

...

...

Dom ošetrovateľskej starostlivosti, s.r.o.

8,0 %

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica

7,4 %

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

5,4 %

Poliklinika ˝ Veľké Kapušany n.o. ˝

5,4 %

DOM Božieho milosrdenstva, n.o., Banská Bystrica

0,0 %

* Priemer za 2013.

Zdroj: Transparency International Slovensko

Tabuľka 4: Dlh (záväzky po lehote splatnosti ku koncu 2013; 10 najzadlženejších nemocníc)

 

Názov zariadenia

Dlh

1.

Univerzitná nemocnica Bratislava

88,5 mil. EUR

2.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

31,2 mil. EUR

3.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

30,9 mil. EUR

4.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

22,2 mil. EUR

5.

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

20,5 mil. EUR

6.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

15,0 mil. EUR

7.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

12,3 mil. EUR

8.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

11,2 mil. EUR

9.

Univerzitná nemocnica Martin

10,8 mil. EUR

10.

Fakultná nemocnica Trenčín

9,7 mil. EUR

 

Spolu

252,3 mil. EUR

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, samosprávne kraje

Tabuľka 5: Dlh na lôžko (záväzky po lehote splatnosti ku koncu 2013 v pomere k počtu lôžok; 10 najzadlženejších nemocníc)

 

Názov zariadenia

Dlh na lôžko

1.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

55 967 EUR

2.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

36 818 EUR

3.

Univerzitná nemocnica Bratislava

34 090 EUR

4.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

33 419 EUR

5.

Nemocnica s poliklinikou Myjava

30 683 EUR

6.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

22 880 EUR

7.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

22 138 EUR

8.

Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

18 149 EUR

9.

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

17 600 EUR

10.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

17 182 EUR

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, samosprávne kraje, Dôvera ZP, a.s. (pre údaje o počte lôžok)

Tabuľka 6: Súťaživosť pri obstarávaní (priemerný počet ponúk na tender za 2009 až 2013; pre zariadenia s obstarávaním v objeme vyššom ako 1 mil. EUR)

Názov zariadenia

Priemerný počet ponúk

Obstaraný objem

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

1,0

1,6 mil. EUR

Vranovská nemocnica, a.s.

1,0

1,3 mil. EUR

Sanatórium Dr. GUHRA n.o., Vysoké Tatry

1,0

1,0 mil. EUR

Letecká vojenská nemocnica, a.s., Košice

1,0

1,7 mil. EUR

Kardiocentrum Nitra s.r.o

1,0

1,5 mil. EUR

...

...

...

TOLERANCIA n.o., Trstice

3,0

1,7 mil. EUR

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

3,0

3,2 mil. EUR

Národný ústav tuberkulózy Vyšné Hágy

3,2

2,0 mil. EUR

Národný onkologický ústav Bratislava

3,8

47,9 mil. EUR

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

4,7

36,5 mil. EUR

Zdroj: INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko

Tabuľka 7: Počet podnetov (počet podnetov podaných na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na 1000 lôžok za obdobie 20089 až 2013)

Názov zariadenia

Počet podnetov na 1000 lôžok

Podiel opodstatnených podnetov

Nemocničná a.s., nemocnica Malacky

387

30 %

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o.

275

27 %

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

255

18 %

Fakultná nemocnica Trnava

228

17 %

Nemocnica Zvolen a.s., prevádzka Nemocnica Krupina

226

32 %

Železničná nemocnica s poliklinikou Košice*

221

32 %

Univerzitná nemocnica Bratislava

196

26 %

Fakultná nemocnica Nitra

196

13 %

Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.

193

26 %

Hospitale, s.r.o.

190

25 %

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
* Oprava (20.1.2015): Železničná nemocnica s poliklinikou Košice má nižší počet podnetov na 1000 lôžok, ako sme uviedli. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Tu si môžete stiahnuť rebríčky zariadení podľa vybraných ukazovateľov.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA MIROSLAVA BEBLAVÉHO

Orbán chce nový Harvard. A čo my?

Najlepšia slovenská univerzita je v siedmej stovke. S kazašskou a filipínskou.


Už ste čítali?